water lily cover

Water lily unlimited
- privacy notice (ltd)

drawing water lily

Waterlily-unlimited.nl's main domain does not use use functional cookies of tracking cookies.

We do use statistical cookies by Google Analytics (GA) to collect statistics on visits to our website. These statistics are anonymous and can not be traced back to individuals.
The last section of your IP-address is masked.
We have a user-agreement with Google concerning GA. Google will not share the collected data with others and we will not use other Google services combined with GA cookies.

We also use the services of StatCounter for statistics on visits. Statcounter does not use cookies. It does store statistical data, but not on an individual level. See this explaination by StatCounter.

Some subdomains of Waterlily-unlimited.nl (bread, coffee, spices, travel, etc) do use tracking cookies. See the relevant cookie-statement on those pages or read it here.

Waterlily-unlimited.nl itself does not store any information about you.

U can prevent all usage of cookies via the settings in your browser.

Nederlands / EnglishWater lily unlimited
- privacy verklaring (ltd)

drawing water lily Het hoofddomein van Waterlily-unlimited.nl en de subdomeinen Garrido en Privacy gebruiken geen functionele- en geen tracking-cookies.

We gebruiken wel statistische cookies van Google Analytics (GA) om statistieken over het website-gebruik te verzamelen. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.
Het laatste deel van uw IP-adres wordt gemaskeerd.
We hebben een gebruikers-overeenkomst afgesloten met Google voor het gebruik van GA. Google mag de verzamelde gegevens niet delen met derden en we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de GA cookies.

We maken ook gebruik van de diensten van StatCounter om statistieken over bezoeken aan onze websites bij te houden. Statcounter maakt geen cookies aan. Het slaat wel statistische gegevens op, maar niet op persoons-nivo. Zie verder deze uitleg van StatCounter. StatCounter plaats geen cookies.

Sommige andere subdomeinen van Waterlily-unlimited.nl (o.a. brood, koffie, kruiden, lely en rembrandt) gebruiken wel tracking-cookies. Zie de cookie-verklaring op de betreffende pagina's of lees die hier.

Waterlily-unlimited.nl zelf bewaart geen gegevens over u.

U kunt het gebruik van (alle) cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen.

Lees verder over privacy op Internet en Facebook, en wat u er zelf aan kunt doen in het artikel Big brother, stop watching me.

Nederlands / English


powered by waterlily-unlimited V6.5 email wp@waterlily-unlimited.nlshopify traffic stats